Ամփոփիչ աշխատանք․

Թարգմանական աշխատանք՝

Ինչու են տերևները դեղնում (տեսանյութ)

Վերլուծական

ֆրանց Կաֆկա “Կերպարանափոխություն”

Հովհաննես Թումանյան “Անուշ”

Սասնա ծռեր վիպերգ

Աուդիոնյութ

«Ուշ աշնան երգը»

«Աշնանային»

«Աշնան մեղեդի»

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ

Քերականական աշխատանքներ

Լեզվական աշխատանք 1

Լեզվական աշխատանք 2

Լեզվական աշխատանք 3

Սասնա ծռեր. վիպերգ

Էպոսը (դյութազնավեպը) դիպական բնույթի բանավոր մեծածավալ ստեղծագործություն է ,որն իր մեջ ամփոփում է տվյալ ժողովրդի ապրումները և ձգտումները։ Էպոսը առաջին անգամ գրի է առել Գարեգին Սրվանձտյանը և 1874թ-ին տպագրել <<Սասունցի Դավիթ կամ Մհերի դուռ>> վերնագարով։ 1889թ-ին Մանուկ Աբեղյանը տպագրել է <<Դավիթ և Մհեր>>  վերնագրով տարբերակը։Էպոսում պատկերվում է 8-10րդ դարերի հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարը արաբական տիրապետության դեմ ։Բաղկացած է 4 ճյուղից <<Սանասար և Բաղդասար>> <<Սասունցի Դավիթ>>,<< Փոր Մհեր>>,<<Մեծ Մհեր>>։ Բոլոր հերոսներ իրար հետ կապված են արյունացական կապով՝ պապ, որդի , թոռ են ։Էպոսի բոլոր ճյուղերը սկսվում են նախերգրական հատվածներով,որտեղ ողորմի է տրվում տվյալ ճյուղի գլխավոր հորոսներին, օրինակ՝ դառնամ ողորմի տիտան խանդութ խաթումին քառսում ողորմի։ 1939թ-ին նշվում էր էպոսի հազարամյակը։Այդ ժամանակ շուրջ 60  պատումներից կազմվել է էպոսի համահավաք բնագիրը։1964թ-ին աշխարհի էպոսների միջազգային մրցույթում զբաղեցրել է 1 տեղը։ Սասնա հերոսները ,որոնց  ժողովուրդը անվանվում է ծուռ (սովորականից շեղված խենթ), քաջազուններ են։ Նրանք ազնիվ են, միամիտ, համառ,բարի,պատվասեր,կառուցող,օժտված են արատասովոր ուժով ։Նրանք իրենց ուժն ու զորությունն ստանում են հայրենի հողից ու ջրից։

Հովհաննես Թումանյան «Անուշ» պոեմ. վերլուծություն

Կարծում եմ, որ այս պատմության մեջ իր մեծ բաժին մեղքը ուներ Սարով, քանի որ սիրելով Անուշին նա չպետք է կռվի բռնվեր նրա եղբոր հետ և թշնամանք սերմաներ Անուշի ընտանիքին իր հանդեպ, չէ՞ որ առավել ևս այդ դեպքից հետո Անուշի արարքը դիտվեց վերին աստիճանի դավաճանություն ընտանիքին: Սակայն, կարծում եմ անգամ այդ դեպքում Անուշի եղբայրը նույնպես շատ զայրացած որոշում կայացրեց, որնել վարջացավ վատ ավարտով՝ նա սպանես Սարոյին, այս դեպքում ինչպես ասում են տաք գլխով որոշումներ չի կարելի կայացնել: Սարոյի մահվանից հետո Անուշը լիովին դժբախտացավ, քանի որ բացի կորցնելուց ի րկյանքի միակ սերին նաև կորցրեց իր ընտանիքի վստահությունը իր հանդեպ: Եվ այդպես ապրելնել, կարծում եմ, որ հավասարազոր է մահվան:

If you could change one important thing about your country what would you change?

In my country, there are lots of things that I would like to change. One of those is that people don’t keep to a healthy lifestyle. It should be one of the vital components of everyone’s life.  Actually, you will get loads of energy, secondly you will start to enjoy your life, thirdly is you’ll give up your bad habits and finally you’ll become more relaxed. Frankly speaking, I want to change that thing for two reasons. The first one is that people will live longer and avoid many health problems. And secondly, life will become much more interesting. Statistics show that people die very early because they lead passive lifestyle. They drink and smoke a lot. They eat fast food and don’t eat natural food. Fortunately, there are many ways to have healthy life. For example, attending gyms, having a schedule for meals, doing simple physical exercises early in the morning and etc. All these will help people to live a longer and healthier life. The second reason is the lack of activities and entertainment in my country. It’s so boring. Everybody just work. Most jobs require sitting in front of the computer and working all day long. Besides that, they have a lot of worries which result in stress. In this case, physical exercising will help them to get more interested in their health, make life more attractive and reduce stress. So sport and an active lifestyle can totally change one’s life. In conclusion, leading a healthy lifestyle is a good way to have happy days, give up lots of bad habits. Actually, they will be able to live very long with lovely people as well as be stronger and have looked nice.

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ՇՏԵՄԱՐԱՆԻՑ

1.Հետևյալ հատուկ անուններից ածականներ կազմել.

Եվրոպա-եվրոպական, Ամերիկա-ամերիկյան, Հայաստան-հայաստանյան, Եգիպտոս-եգիպտական, Ալպեր-ալպիական, ալպյան, Նոր Զելանդիա- Նոր Զելանդական, Պարսկաստան-պարսկական, Մոնղոլիա-մոնղոլական, Հնդկաստան-հնդկական, Գերմանիա-գերմանական:

Continue reading

Բ-Պ-Փ, Դ-Տ-Թ, Ջ-Ճ-Չ

Բ-Պ-Փ

Կետերի փոխարեն գրել բ, պ կամ փ.

ա.Գինարբուք, աղբակույտ, ամփոփել, ամպհովանի, երեսսրբիչ, աղբյուր, սփրթնել, սբրդել, թմբլիկ, դրմբոց, թրմփալ, թփրտալ, խաբկանք, խափշիկ,  անխաբ, անխափան, անկապտելի, կապկպել, կապկափել, ձերբազատվել, դարբին, ուրբաթ, համբերություն, շամփուր, ծոպավոր, Ծոփք, սրբապատկեր, ժայռակոփ, կոպ, նրբահնչյուն, Աբխազիա, Հակոբյան, ընդհուպ, գոփել, հարբուխ, ըմբոշխնել, բամփ, բամփել, ամպշող, հուսախափ, խծբծանք, արբենալ, Արփինե, դարբաս, սիբեխ, ըմբշամարտ, տրոփյուն, հպացիկ, ներբան, ներփողել, տարփողել, տարփանք, ճողոպրրել,  պատշգամբ, տարբերություն, սրբատեղի, աղբանոց, նրբիրան, կոփվել, շփերթ, ակնակապիճ, գիպս, շամփուր, ճամբրուկ, սփոփվել, գրաբար, որբևայրի, ամբարիշտ, երբեմն, երփնագույն, աղբարկղ, թարփ, ծովափ, իբրև, երբ, փափագ, պափակ, ճամփորդ, Համբարձումյան, լիրբ, թփթփացնել, երբեմնի, երբևէ, դափնեպսակ, թափք, ծփծփան, ողբաձայն, դափնեվարդ, ողբերգակ, խաբուսիկ, ցայտաղբյուր, տուրուդմփոց, թեպետ. Continue reading

Ֆրանց Կաֆկա «Կերպարանափոխություն»

Անկեղծ ասած` սկզբից ինձ թվաց, թե սա աբսուրդի ժանրից է: Բայց հետո հասկացա, որ Կաֆկան ներակայացրել է ոչ միայն մարդու կերպարանափոխությունը, այլ նաև այն, թե ինչպես է վերաբերվում հասարակությունը այն մարդուն, որ տեսքով իրենցից տարբերվում է: Ցավոք սրտի, ինչ գրված է գրքում, կատարվում է նաև իրականում:
Ճիշտ է, մարդիկ չեն ծնվում ուտիճների տեսքով  կամ հետո կերպարանափոխվում, այլ ծնվում են առանց ինչ-որ օրգանի կամ պարզապես բնածին արատներ են ունենում: Այսինքն՝ չեն ունենում ոտքեր կամ ձեռքեր, ունենում են 21-րդ քրոմոսոմի համախտանիշ՝ դաունիզմ, ալբինիզմ, գաճաճություն, էպիլեպսիա և այլն: Սկզբից որոշ ծնողներ հարմարվում են այդ ամենին ու ընդունում են այդ փաստը: Բայց որոշ ժամանակ հետո, տեսնելով հասարակության տարօրինակ հայացքները և լսելով բամբասանքները, սկսում են §ամաչել¦ 

Continue reading

Շտեմարան։ Հնչյունաբանություն

1․Ո՞ր շարքի բոլոր բառաձևերում է գրվում է․

Պատասխան՝ 4) Դողէրոցք, Հրազդանհէկ, չէի, անէ

2․Ո՞ր շարքի բոլոր բառաձևերում է գրվում ե․

Պատասխան՝ 4) ինչևիցե, եղերերգ, գեղուղեշ, աներկբա

3․Ո՞ր շարքի բոլոր բառաձևերում է գրվում օ․

Պատասխան՝ 3) հանապազօր, առօրյա, անօրինություն, ոսկեզօծ

4. Ո՞ր շարքի բոլոր բառաձևերում է գրվում ո

Պատասխան՝ 4) հանապազորդ, եռոտանի, կրծոսկր, լացուկոծ

5․Ո՞ր շարքի բոլոր բառաձևերում է գրվում ը

Պատասխան՝ 3) օրըստօրե, հյուրընկալ, գահընկեց, անընդմեջ։

6․Ո՞ր շարքի բոլոր բառաձևերում է գրվում և

Պատասխան՝ 1) ագևոր, ալևոր, ձևույթ, արևկա։

7․Ո՞ր շարքի բոլոր բառաձևերում է գրվում եվ

Պատասխան՝ 4) ագեվազ, գինեվաճառ, ուղեվճար, դափնեվարդ։

8.Ո՞ր շարքի բոլոր բառաձևերում է գրվում յ

Պատասխան՝ 2)բարյացկամ, արքայորդի, լռելյայն, կաթսայատուն։

9․Ո՞ր շարքի բոլոր բառաձևերում է գրվում բ

Պատասխան՝ 2) նրբաճաշակ, հարբեցող, արբշիռ, գրաբար։

10․ Ո՞ր շարքի բոլոր բառաձևերում է գրվում պ

Պատասխան՝ 3) հպանցիկ, ծոպավոր, ճողոպրել, հապշտապ։

Some people think that extreme sports help to build character.

Nowadays more and more people go in for extreme sports like skateboarding, parachute jumping, mountaineering and others. They believe that extreme sports help to build character.

In my opinion, extreme sport is a good way for a person to develop physically and psychologically. Extreme sport helps to increase willpower, persistence, and patience. Firstly, if you do any of extreme sport, you are often exposed to danger. You have to force yourself to overcome fear and to move forward.

Secondly, extreme sport is often a team activity. For example, mountaineering is usually done by a group of people who dependent on each other. So they have to trust and help each other, otherwise they cannot achieve their goals. However, there some people who think that people do not necessarily need to do extreme sports to build character. They claim that there are a lot of other means of personal development, which are safer and more comfortable. For example, reading books or self education. These and other valorous actions can help you cultivate your mind and character. As for me, i dont agree with this point of view because of its deficiency. I strongly believe that you need action and goal to improve yourself.