Հայոց լեզու Սեպտեմբեր

316. Հարցում արտահայտող բառերը տրված գոյականներով փոխարինելով՝ բառակապակցություններ կազմի´ր:
Դիմադրել՝ մտքին, ճնշմանը, հեռանալուն, առաջանալուն, մոռանալուն:
Խուսափել՝ մտքից, ճնշումից, հեռանալուց, առաջանալուց, մոռանալուց:
Միտք, ճնշում, հեռանալ, առաջանալ, մոռանալ (կարող ես շարունակել)

315. Հարցում արտահայտող բառերը փոխարինի´ր համապատասխան բառակապակցություններով:
Հեռագիրը՝ ո՞ր, բերել էին գիշերը:

Հեռագիրը՝ ուղարկված Գերմանիայից, բերել էին գիշերը:
Ծաղիկը՝ ինչպիսի՞, դաշտում կարծես միակն էր:

Ծաղիկը՝ կանաչ դաշտում կարծես միակն էր:
Աշունը շուկան լցրել է մրգերով՝ ինչպիսի՞:

Աշունը շուկան լցրել է քաղցրակամ մրգերով:
Նրա հիասթափությունը մատնում էին աչքերը՝ ինչպիսի՞:

Նրա հիասթափությունը մատնում էին արցունքոտ աչքերը:
Մի ժպիտ՝ ինչպիսի՞, թառել էր դեմքին:

Մի լայն ժպիտ թառել էր դեմքին
Շարքի բոլոր բառերը, բացի մեկից, նույն ձևով են կազմված: Գտի´ր օրինաչափությանը չենթարկվող բառը.

ա) փառապանծ, հենակմախք, հեռախոս, ռազմակոչ, կիսաշրջանաձև: Առաջին չորս բառերն ունեն երկու արմատ, իսկ վերջինը՝ երեք:
բ) սեղմաժպիտ, կարմրազգեստ, կարմրախայտ, խավարասեր, իսկույնևեթ: Առաջին չորս բառերն ունեն ա հոդակապ, իսկ վերջինը՝ և:
գ) Մանկություն, գրավիչ, հերարձակ, գրական, քննություն: Հերարձակ բառը բարդ բառ է, իսկ մյուս չորսը՝ պարզ ածանցավոր:
Նախադասություններն ըստ օրինակի փոխի´ր (ներգործակա´ն դարձրու):

Օրինակ`Նա պարտվել էր մի հզոր թշնամուց:-
Մի հզոր թշնամի էր պարտության մատնել նրան:
Աղջկա ժպիտը գերեց նրա սիրտը:
Ինչ-որ մեկը այս ծառի տակ գանձ է թաղել:
Անձրևը և քամին մաշել և հարթացրել էին քարը:
Բարկ արևը խանձել էր արտերը:
Միայն չափահաս քաղաքացիներն են լրացնում քարտը:
Իտալական դատարանը նրան տուգանել և դատապարտել է ազատազրկման:
Ընկերները նրան ութ տարի տղամարդ համարեցին, և իրենց հետ հավասար աշխատացրին:
Ալիքների և քամու երգը դյութել էին նրան:
Հետաքրքրասերների մեծ խումբ էր շրջապատել աղջկան:
Ընկերոջս համերգի են հրավիրել:
Վերջապես խոսքը տվեցին օրվա հերոսին:

312.Ընդգծված բառերն ու արտահայտությունները հոմանիշներով փոխարինիր այնպե´ս, որ տեքստի ոճն ավելի վերամբարձ դառնա (ըստ անհրաժեշտության՝ կարող ես բառեր հանել, բառեր, բառաձևեր կամ բառերի դասավորություն փոխել):

Հին Բաբելոնի հարստությունն ու պերճությունը դեպի իրենց էին ձգում ճամփորդներին: Նրանք գալիս էին իրենց աչքերով տեսնելու քաղաքի զարմանալի պարիսպները, որոնց վրայով մի քանի կառք կարող էր կողք-կողքի ընթանալ: Սակայն ճամփորդներին ամենից ավելի գրավում էր Նաբուգոդոնոսոր թագավորի հիասքանչ պալատը: Պալատի կողքին բարձրանում էր ապշեցուցիչ մի կառույց՝ կախովի այգիները: Թագավորը դրանք ստեղծել էր իր սիրելի կնոջ համար: Թագուհին մեդացի էր՝ իր հայրենիքի կանաչ սարերին ու անտառներին սովոր: Շոգ ու անտառազուրկ Բաբելոնում կարոտում էր Մեդիայի լեռնային անտառների հովին ու ստվերին: Կնոջ տխրությունը պակասեցնելու համար Նաբուգոդոնոսորը որոշեց նրան կարծես լեռներից բերված ամբողջ մի օազիս նվիրել: Եվ կամարակապ չորս հարկերից բաղկացած լայն աշտարակի վրա ստեղծվեցին հայտնի կախովի պարտեզները: Հասարակ մարդկանց համար պարտեզները մտնելը շատ դժվար էր. չէ՞ որ դրանք թագավորական պալատի բարձր պարիսպների ետևում էին, իսկ մուտքը պահպանում էր ահավոր պահակախումբը: Այդպիսի պարտեզներ ամբողջ աշխարհում ոչ մի տեղ չեն եղել, դրանք շատ լավ էին մտածված և հեքիաթային գեղեցկություն ունեին. իզուր չէ, որ մտցվել էին աշխարհի յոթ հրաշալիքների շարքը:

310. Ընդգծված բառերը փոխի´ր՝ առանց նախադասության միտքը փոխելու:

Թանգարանի սրահներից ամեն մեկում ցուցադրվող վաթսուն առարկա կա:

Դպրոցի ամբողջ դասարաններում տասնհինգ հատ սեղան է դրված:

Յուրաքանչուր երամում տասնհինգ հատ կռունկ է:

Այդտեղ ամեն մի գետ երեքական վտակ ունի:

309.Ընդգծված դերանունները փոխարինի´ր համապատասխան հոդերով (եթե պետք է՝ կարող ես նախադասությունից բառ հանել):
ընկերըս մենակ քայլում էր փոշեծածկ ճանապարհով:
որսս իր ոտքով եկավ:
Մենք , ծովափի բնակիչներս, ծովից ենք հանում մեր սերունդն ու հարստությունը:
Մեր ամենաուժեղ մարզիկը, հաղթանակով պիտի գաս:
ծեր որսորդ եմ ու կյանքում շատ բան եմ տեսել:
մեր շնորհալի տղաները, իրենց խոսքը դեռ չեն ասել:
սիրտտ քա´ր է, քար:
ձեռքներտ ընկնողին պրծում չկա:

308. Տուն բազմիմաստ բառը նախադասությունների մեջ գործածի´ր քեզ հայտնի բոլոր իմաստներով:
Այսօր ես դպրոցից ՏՈՒՆ գնալու ճանապարհին փոքրիկ շնիկ տեսա ։
Անգլերենի բանաստեղծության երկրորդ ՏՈՒՆԸ շատ դժվար է ։

307. Ամենա և անգույն ածանցներով կազմված ածականների իմաստները համեմատի´ր. ո՞ր ածանցն է չափազանց շատի իմաստ հաղորդում, ո՞րը՝ ամենաշատի (նրանց հետ գործածված գոյականի ձևին էլ ուշադրությո´ւն դարձրու):
Թանգարանում հնագույն գործիքներ են պահվում: Այդ դամբարանից գիտությանը հայտնի ամենահին գործիքները գտան:
ամենահին-շատ հին
Դժվարագույն խնդիր են տվել ինձ: Գրքի ամենադժվար խնդիրը սա է:

Դժվարագույն-չափազանց դժվար
Փոքրագույն ձկներ են լողում իմ ակվարիումում: Իմ ակվարիումի ամենափոքր ձուկն է սա:
Փոքրագույն-չափազանց փոքր

306. Նախադասությունն այնպե´ս փոխիր, որ ընդգծված բառը փակագծում տրված ձևով լինի (նախադասության մյուս գոյականների ձևերը կարող ես փոխել):
Վաղուց ի վեր դելֆիններց հեքիաթներ ,զարմանահրաշ պատմություններ են պատմում: (դելֆիններից, հեքիաթներ)
ըստ Հունական լեգենդի մի դելֆին,ամեն օր մի տղայի տանում էր դպրոց ու հետ բերում ծովածոցը: (լեգենդի, դելֆին, ծովածոցը(ն))
Նոր Զելանդիայի, Ծովակալության ծովածոցում, Պիլորուս Ջեկ անունով մի դելֆին երեսուն տարի շարունակ ուղեկցում էր նավերին, և նրա պաշտպանության համար հատուկ օրենք էր մշակվել: (Նոր Զելանդիայի, անունը, պաշտպանությունը, օրենքով):
303 Իմ դասարանցիները իմ կարցիքով շատ տարբեր են այդ պատճառով մենք բաժանվել ենք 2 խնբի , ես չեմ հասկանում ինչու է մեր դասարանը կիսված բայց ես շատ լավ շփվում եմ բոլորի հետ ։ Մենք իրար հետ շատ հետաքրքիր բաներ ենք կազմակերպում ։ Իմ դասարան վերջին տարի շատ նոր սովորողներ են եկել ։ Մեր դասարանը շատ է սիրում նոր ծանություններ ձերք բերել դրա համար ել նոր սովորողնեը նույնպես դառել են մեր մասնիկը ։

301.Երբ Բելգիայի երկնքում «թռչող ափսե» հայտնվեց, ռազմաօդային ուժերի գլխավոր շտաբից երկու կործանիչ ինքնաթիռ ուղարկեցին, որ նրան «որսան»: ՉԹՕ-ն ինքնաթիռի նման չէր. մի քանի վայրկյանում նա արագությունը ժամում երկու հարյուր ութսունից հազար ութ հարյուր կիլոմետրի հասցրեց: Մոտավորապես քառասունհինգ րոպե ինքնաթիռները հետապնդեցին ՉԹՕ-ին, հետո նա անհետացավ: Օդաչուներն իրենք ՉԹՕ-ն չէին տեսել, բայց նրա ներկայությունը հաստատել էին ռադիոձայնորսիչները: Հետաքրքիր է, որ ամեն անգամ, երբ հաջողվում էր ՉԹՕ-ն նշմարել, վերջինս անմիջապես թռիչքի հետագիծն ու արագությունը փոխում էր:
Այսոր մենք Բելգիայի երկնքում «թռչող ափսե» տեսանք , ռազմաօդային ուժերի գլխավոր շտաբից մեզ ուկարկեցին որպեսզի նրան որսանք ։ Չթօ- ն ինքնաթիռի նման չեր , մի քանի վարկյանում նա արագությունը երկու հարյուր ութսունից հազար ութ հարյուր կիլոմետրի հասցրեց: մոտավորապես քառասունհինգ րոպե մենք հանդիպեցինք Չթօ ին հետո նա անհետացավ ։ Ես ինքս Չթօ չեմ տեսել , բայց նրա ներկայությունը հաստատել էին ռադիոձայնորսիչները։ Հետաքրքիր է, որ անգամ , հաջողվում էր Չթօ նշմարվել , վերջինս անմիջապես