Անհատական պլան 

09.01.2017.

09.00-09.30 – ընդհանուր պարապմունք

09.30 – 12.00 – աշխատանք նախագծային ջոկատներում-Էմանուել Ագջոյան

12.35 – 13.00 ընդմիջում

13.00 – 14.00 օրվա աշխատանքների լուսաբանում անհատական բլոգներում,ենթակայքում,կայքում

10.01.2017.

09.00-09.30 – ընդհանուր պարապմունք

09.30 – 12.00 – աշխատանք նախագծային ջոկատներում-Էմանուել Ագջոյան

12.35 – 13.00 ընդմիջում

13.00 – 14.00 Անիմացիա

11.01.2017.

09.00-09.30 – ընդհանուր պարապմունք

09.30 – 12.00 – աշխատանք նախագծային ջոկատներում-Մանիկ Պողոսյան

12.35 – 13.00 ընդմիջում

13.00 – 14.00 օրվա աշխատանքների լուսաբանում անհատական բլոգներում,ենթակայքում,կայքում

12.01.2017.

09.00-09.30 – ընդհանուր պարապմունք

09.30 – 12.00 – աշխատանք նախագծային ջոկատներում-Էմանուել Ագջոյան

12.35 – 13.00 ընդմիջում

13.00 – 14.00 Անիմացիա

13.01.2017.

09.00-09.30 – ընդհանուր պարապմունք

09.30 – 12.00 – աշխատանք նախագծային ջոկատներում-Էմանուել Ագջոյան

12.35 – 13.00 ընդմիջում

13.00 – 14.00 օրվա աշխատանքների լուսաբանում անհատական բլոգներում,ենթակայքում,կայքում