ԴՆԹ և ՌՆԹ

  • ԴՆԹ

Նուկլեինաթթուները պոլիմերներն են որոնք գտնվում են բջջում: Բջջում կան երկու տեսակի նուկլեինաթթուներ ԴՆԹ և ՌՆԹ: ԴՆԹ-ի մոլեկուլները իրենցից ներկայացնում են երկու իրար փաթաթված թելեր: Մեկ մոլեկուլում կա հարյուրավոր նուկլեյնիդներ: Նուկլեյնիդը միացություն է որը կազմված է երեք նյութից՝ազոտական հիմքից,ածխաջրից և ֆոսֆորական թթվից: Ածխաջրի պարունակությունից առաջացել է ԴՆԹ անվանումը:

  • ՌՆԹ

ՌՆԹ-ն իր կառուցվածքով նման է ԴՆԹ-ի մեկ շղթային: Բջջում կա ՌՆԹ-ի մի քանի տեսակներ, որոնց ֆունկցիան սպիտակուցի սինթեզի մասնակցությունն է: Դրանք փոխադրող ՌՆԹ-ներն են որոնք չափերով շատ փոքր են: Նուկլեինաթթուների հիմնական ֆունկցիան սպիտակուցների կառուցվածքի մասին տեղեկատվության պահպանումն է հաջորդ սերունդների փոխանցումը: