Build on a name

I imagine Hanna Montgomery with fair, wavy, long hair, green eyes, pale skin and well-cut lips. She is 26 years old and she is a doctor. She lives in Seattle. She shares her house with her colleagues who are her best friends. She doesn’t have time to spend her time with family because she is always in the hospital. Last year she went to New York on Christmas Eve to meet her mom, where she met her love. Her boyfriend is a well-known surgeon, who was in New York on work. Now they are married and she lives in her husband’s mansion

Letter

Brandon from Germany
Dear Brandon,
 I wanted to say, thank you for having me as your guest at your home. I really enjoyed meeting your friends and family. I think you know that I  missed my family at first, but you were trying to help me to not feel homesick. Im so grateful to you and your family. I know that it was very hard for your parents to understand me, because they couldn’t speak English, but you helped me a lot. If you are in Armenia be sure that you will be my guest and I promise you that you will have an unforgettable  trip.
Best wishes,
 Looking forward to hearing from you soon

What people like to eat in Italy

Most people associate food from Italy with spaghetti or pizza, but there are many more foods that Italians prepare and eat.

Pasta

Pasta is the star of many popular Italian dishes. The traditional method for preparing pasta is to combine wheat flour with eggs and water to create a soft dough that is formed into a variety of different shapes, depending on the dish being prepared. Flat pasta is used to make fettucine or lasagna, and tube-shaped pastas, such as ziti, are used to make filled pastas. Small pasta shapes, such as orzo, are included in many soups native to Italy. Pasta is also used to make desserts. Flat squares of pasta dough are filled with sugar and spices and pressed together to make sweet versions of ravioli or canneloni.

Cheese

Italian cheeses, such as Parmigianno Reggiano and Parmesan, are important additions to many Italian foods. Many pastas are sprinkled with grated cheese right before serving. Creamy cheese, such as ricotta, is layered between noodles to make lasagna or is included in filled pastas such as ravioli. Pizza is another food common in Italy and includes shredded or sliced cheese. Cheese is also added to many Italian salads and soups. Sliced or cubed cheese is often served as an appetizer or as a side dish to complement sliced meat, bread and olives. Often cheese is served simply drizzled with olive oil and a small amount of salt and pepper.

 

Ինչու՞ է զեբրը գծավոր

Նայիր Պրոֆեսոր Ինչուիկի նոր սերիան 

5-1147111

<<Մանչուկ>>Նախագիծը` Գևորգ և Աննա Հովհաննիսյանների

Հետաքրքիր է` ինչու է զեբրը գծավոր: Մարդիկ վաղուց նկատել են, որ սև ու սպիտակ գծերի համադրությունը կենտրոնացնում են ուշադրությունը: Նավաստիների գծավոր հագուստը միշտ նկատվում է: Գծավոր ժապավենը սահմանափակում է անանցանելի ճանապարհը, իսկ գծավոր փայտիկով ոստիկանները` երթևեկությունը խախտող վարորդներին: Որպեսզի ճանապարհը լավ երևա` դրվում են գծավոր փայտեր: 

Continue reading

Ինչքա՞ն ժամանակ է հարկավոր երկրից մինչև լուսին հասնելու համար

Նայիր Պրոֆեսոր Ինչուիկի նոր սերիան 

5-1147111

<<Մանչուկ>>Նախագիծը` Գևորգ և Աննա Հովհաննիսյանների

Հետաքրքիր է, թե ինչքան ժամանակ է հարկավոր երկրից մինչև լուսին հասնելու համար: Լուսնի հեռավորությունը երկրից կազմում է գրեթե 384 հազար կիլոմետր: Առաջին ԽՍՀՄ արբանյակ Լունա-առաջինը հաղթահարել է այդ տարածությունը 36 ժամում: Ամերիկացի տիեզերագնաց Նիլ Արմստրոնգը առաջին մարդն է, ով կանգնել է լուսնի վրա: Նա դրա համար 3 օր ծախսեց: Ամենաարագը` 8 ժամվա ընթացքում այդ տարածությունը հաղթահարել է <<Նոր հորիզոններ>> արբանյակը: Եթե պատկերացնենք, որ լուսնին կարող ենք քայլելով հասնել, ապա դրա համար անրաժեշտ կլինի 8 տարի և 7 ամիս:

Որտեղի՞ց է հայտվել գումարը

Նայիր Պրոֆեսոր Ինչուիկի նոր սերիան 

5-1147111

<<Մանչուկ>>Նախագիծը` Գևորգ և Աննա Հովհաննիսյանների

Հետաքրքիր է` ինչպես է հայտնվել գումարը: Հենց հնադարյան մարդիկ սովորեցին առևտուր անել, որոշվեց ստեղծել մի թանկ իր, որով կարելի էր գնահատել այլ առարկաների արժեքները: Թանկ իր էին համարվում ծովախեցիները, կենդանիների մորթիները և նույնիսկ սովորական աղը: Հետո դրանք փոխարինվեցին թանկ մետաղներով: Ռուսները օգտագործում էին արծաթ`գրիվնան: Երբ պետք էր լինում տալ կեսը արծաթ` երկու մասի էին կիսում կացնով: Դրանից էլ եկել է ռուբլու անունը: Ղազախստանում գումարին տենգե են անվանում: Այն եկել է հին միջնադարի տանգա անվանումից: Իսկ Հայաստանում գումարը անվանում են դրամ, որը հունական դրախմա բառն է: