Ամփոփիչ առաջադրանք

10-րդ դասարան

  1. Տրված թիվը ներկայացնել ամբողջ թվի և մեկից փոքր ոչ բացասական տասնորդական կոտորակի գումարի տեսքով:

ա)   57,3=57+0.3         բ) -12,07=0,93-13

  1. Տրված  սովորական  կոտորակը գրել տասնորդական

                       կոտորակի տեսքով:

ա)  ¾=0.75         բ ) 37/25=1.48

  1. Տրված տասնորդական կոտորակը  գրել սովորական

     կոտորակի  տեսքով:

ա)  3,57=3 57/100     բ ) 0,007=7/1000

  1. Տրված  սովորական կոտորակը  գրել անվերջ պարբերական

տասնորդական կոտորակի տեսքով:

ա ) ⅓=0.(3)    բ ) 1/7=0.14285714

  1. Անվերջ  պարբերական տասնորդական կոտորակը  գրել

սովորական կոտորակի  տեսքով:

ա)   0,3(4)=31/90    բ) 0, (3) =1/3

6.Գտնել արտահայտության արժեքը

(316 )*( 316)2 =16,     0,1/(0,1)5 =10000

7.Ազատվել  հայտարարի իռացիոնալությունից:

ա) 3/7+1 =√7-1/2   , բ) a2-b2/a +b =(a-b)(√a-b)

8.Կատարել  գործողություն:

ա) (a-2/3):a1/8 =a -12/24,       բ) (a-5/8)0,4 *a0,25 = a^0=1

9.Գտնել արտահայտության  արժեքը:

ա) ((7+)-1/2)1/8 =-√7/16 ,  բ) ((3+)1/2)-½=-√3/4

10.Գտնել

  (b+5)(6-b) արտահայտության  արժեքը, եթե

b+5      +6-b =5

Պատասխան=

11.Քանի  ռադիան է:

ա) 300 =P/6=P/6    բ) 3000 =5P/3 =5P/3

  1. Քանի աստիճան է:

ա) 3π/5ռադ =108 աստիճան=108 ,   բ) -7π/12 ռադ=105

13.Արտահայտել ռադիաններով:

ա) հավասարակողմ  եռանկյան անկյունները=P/3,P/3,P/3

բ)   հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյան  անկյունները=P/4,P/4,P/2

14.Գտնել արժեքը:

ա) sin(9π/4)=√2/2

բ) sin π/6 + sin π/4 + cos π/4=(1+2√2):2

գ) tgπ/3 * ctg2π/3 + sin π11=1+sin180

15.Որ  քառորդում  է α-ն, եթե

ա) α =870=առաջին    բ) α=37π/6ժ=Առաջին

  1.  Գտնել  sin α, cos α, tg α, ctg α , եթե  α=11π/4

sin -/2/2, cos -/2/2, tg 1, ctg 1

  1. Գյուղից դեպի քաղաք, որոնց հեռավորությունը 120կմ է, մեկնեց մարդատար մեքենան: 30ր անց քաղաքից գյուղ մեկնեց բեռնատարը և մարդատարին հանդիպեց քաղաքից 45կմ հեռավորությամբ: Գտնել բեռնատարի արագությունը, եթե այն մարդատար մեքենայի արագությունից փոքր է 5կմ/ժ:

Մարդատար մեքենա-50 կմ/ժ ,Բեռնատար-45 կմ/ժ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s