Mamma Mia movie review

As soon as the first song started i loved it.The songs were very catchy, which I know this musical was based on the songs of Abba, so we had that good old 70’s groove going on watching this movie.We were singing half of the songs with the cast. The actors may not be that great at singing but i don’t think that bothered anyone. The actors play the parts really well and make fun of themselves at the same time. The story line is fun and has laughs for all ages. the story line is about Sophie who has never met her dad,she finds her mom’s diary and discovers that she has three potential fathers.She invites them all to the wedding and a lot of interesting things happen there. The dance scenes and choreography are great and well put together. You’ll love this movie for trio of older woman characters, they were all so funny.

The Interesting World Around Us

Այս տարի այնպես ստացվեց, որ մեր նախագիծը ընդունեց ճամփորդական բնույթ: Ճամփորդություն նախագծելիս նախապատրաստական փուլում ընտորւմ , մշակում , դերաբաշխում ենք բոլոր այն վայրերը , որտեղ պետք է լինենք։ Իսկ հետո նկարում ենք և պատմում ենք տվյալ տարածաշրջանի ամենահետաքրքիր վայրերի մասին։

Նպատակը

  • Բանավոր խոսքի զարգացում

Խնդիր

  • Լուծել սովորողների մոտ թվային միջոցների նկատմամբ ունեցած բարդույթները
  • Խոսքի գրագետ և ճիշտ արտաբերում

Continue reading

Կիսամյակը լի էր տարբեր նախագծերով և ճանապարհորդություններով

 <<Սովորողսովորեցնող >>  նախագծի շուրջ աշխատել ենք անգլերենի ուսուցչուհու հետ։ Ուրբաթ օրերը փոքր խմբով գնում էինք Արևելյան դպրոց` մեզ արդեն հարազատ դարձած հինգերորդ դասարանցիների հետ քննարկումների: Խոսում էինք, խաղում, փոքրիկ ֆիլմեր էինք դիտում: Այս կիսամյակ, Տիկին Նունեի հետ շարունակել եմ <<Մանչուկ TV>> նախագիծը: Թարգմանել և ձայնագրել եմ ավելի քան 10 անիմացիոն կարճամետրաժ անիմացիոնֆիլմ: Հայոց լեզվի ուսուցչուհու հետ մասնակցել եմ այլ նախագծերի

Այս կիսամյակ շատ եմ ճամփորդել: Գնացել եմ Արցախ, ու կրկին վերաբացահայտել այն: Ճամփորդությունների շնորհիվ ծանոթացել, մտերմացել եմ նոր մարդկանց հետ: Այցելել եմ նաև Սյունիք, հաղթահարել եմ բարձրունք: Չեմ կարող չնշել Կոռնիձոր գյուղը, որը Ընկեր Վարդանի շնորհիվ դարձավ մեզ շատ հարազատ վայր: Ծանոթացանք դպրոցի երեխաների հետ, որոնց հետ մինչ այժմ կապ ենք պահպանում: Նախագծեր անելով, ճամփորդություններ գնալով անցավ իմ առաջին կիսամյակը։

MY TERM REVIEW

I would like to begin by describing the teacher, whom I adore a lot.

Miss Irina is kind, good-tempered and enthusiastic. She always finds time to ask us what we would like to discuss, what themes interest us most of all, and she plans lessons around our interests. I think she understands each of us very well. Miss Irina finds a possible way to motivate her students and make them always smile and learn.

The first post published on my blog this year an essay «What would you change in your hometown». I  had the chance to participate on 2 educational trips one to the Syunik province «Interesting world around us- educational trip to Syunik» and my second journey was to Artsakh, related to this travelling I have shoot a video «Interesting World Around Us-Trip Artsakh» and a preparation text «First time in Shush» After which I had some mini writings, and they are «What My Signature Says About My Personality», «Stereotypes about Dutch people»«Letter Writing». Also we had collaborative project with our primary friends «“Let’s speak English” project»««ԽՈՍԵՆՔ ԱՆԳԼԵՐԵՆ» ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ». For past month these were the works I posted on my blog, hopefully for the coming semester I will have worked better and go on other trips.