Փակագծերում տրվածներից ընտրել այն բառը, որը

փոխաբերական իմաստով կլրացնի տողասկզբի բառին։

1. մոլորված առվակ (կարկաչուն, մոլորված, լայն)

2. մտախոհ ժայռ (բարձր, մտախոհ, ուղղաձիգ)

3. ժպտուն ծաղիկ (բուրավետ, դեղին, ժպտուն)

4. ուրախ փողոց (ուրախ, ասֆալտապատ, լայն)

5. հյուրընկալ սենյակ (կահավորված, նորոգված, հյուրընկալ)

6. հպարտ հուշարձան (քարե, նախշազարդ, հպարտ)

7. ալևոր բերդ (կիսավեր, ալևոր, հինավուրց)

8. զվարթ ցայտաղբյուր (գեղեցիկ, քանդակազարդ, զվարթ)

9. թավահոնք ամպ (ճերմակ, թավահոնք, անձրևաբեր)

10. իմաստուն գիրք (կաշեպատ, մաշված, իմաստուն)