մաթեմատիկա առաջադրանք 1

Տրված են 18 և 27 թվերը

 1. Գտնել այդ թվերից մեծի և փոքրի տարբերության հակադիր թիվը:
 1. 9
 2. –19
 3. -9
 4. 19               պատ.՝ -9

 • Գտեք այդ թվերի գումարը 4-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:
 1. 5
 2. -1
 3.               պատ.՝
 • Գտեք այդ թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:
 1. 3
 2. 54
 3. 9
 4. 1              պատ.՝ 9

 

 • Գտեք այդ թվերի ամենփոքր ընդհանուր բազմապատիկը:
 1. 54
 2. 108
 3. 9
 4. 486                      պատ.՝ 486   

 

 • Քանի՞ պարզ թիվ կա [17; 37) միջակայքում:
 1. 4
 2. 5
 3. 6                  պատ.՝ 6      
 • Գտեք 8-ի բազմապատիկ ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի տարբերությունը:
 1. 80
 2. 78
 3. 98
 4. 88                    պատ.՝ 88
 • Գտեք 210 և 462 թվերի պարզ բաժանարարների քանակը:
 1. 3
 2. 2
 3. 1                     պատ.՝  3
 •  Գտեք 70-ից մեծ ամենափոքր բնական թիվը, որը 8-ի բաժանելիս ստացվում է 1 մնացորդ:
 1. 81 
 2. 71
 3. 73
 4. 72                  պատ.՝ 81 
 • Ինչպե՞ս կփոխվի տարբերությունը, եթե նվազելին մեծացնենք 4-ով, իսկ հանելին՝ 1-ով:
 1. կմեծանա 3-ով 
 2. կփոքրանա 3-ով
 3. կփոքրանա 5-ով
 4. կմեծանա 5-ով                  
 • Գտեք 168 և 128 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:
 1. 14
 2. 12
 3. 64
 4. 8                պատ.՝ 8   

 

 • Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 11 է, քանորդը՝ 7, իսկ մնացորդը՝ 4:
 1. 77
 2. 81
 3. 80
 4. 90                     պատ.՝  81
 • Նշված թվերից ո՞րն է բաժանվում 6-ի:
 1. 28784 
 2. 19679
 3. 25018
 4. 40452                  պատ.՝ 40452   
 • Նշված թվերից ընտրել այն, որն ավելի շատ բաժանարար ունի:
 1. 35 
 2. 24
 3. 20
 4. 64                              պատ.՝64   
 • Նշվածներից ո՞ր թիվը 25-ի բաժանելիս քանորդում կստացվի 8, իսկ մնացորդում՝ 15:
 1. 150
 2. 200
 3. 215
 4. 300                    պատ.՝ 215
 • Ո՞ր թիվն է 39, 130, 143 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:
 1. 39
 2. 13
 3. 3
 4. 1            պատ.՝ 13
 •  Ի՞նչ թվանշանով է վերջանում (6^15-5^12) թիվը:
 1. 6
 2. 4
 3. 1
 4. 5                  պատ.՝ 1
 1. Ո՞ր թվանշանը պետք է աջից և ձախից կցագրենք 23 թվին, որպեսզի ստացված քառանիշ թիվը մեծ լինի 6000-ից և բաժանվի 3-ի:
 1. 5
 2. 6
 3. 7
 4.         պատ.՝
 1. Նշվածներից ո՞րն է փոխադարձաբար պարզ թվերի զույգ:
 1. 156 և 420
 2. 102 և 135
 3. 17 և 153
 4. 24 և 235:                  պատ.՝ 156 և 420

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s