Մաթեմատիկա 3

 1. Տրված են 6;17;18;24;29 թվերը:

ա) Այդ թվերից քանիսն են պարզ

1)1    2)2 3) 3    4) 5

բ)Այդ թվերից քանիսն են  6-ի բազմապատիկ

1) 2     2) 0 3)   3 4) 1

գ) Առաջին թիվը չորրորդ թվի ո՞ր տոկոսն է:

1)400   2)25 3) 0,25    4)20

2.Գտնել արտահայտության արժեքը.

5/13+2/23:45

1)163    2)185    3)26/3      4) 7

3.Հաշվել արտահայտության  արժեքը.

ab4    –  ba4a3  –   b3  +3ab   , a=11  + 2    b=11  – 2

1)20     2)1611      3)16-11        4) 14

4.Եթե  2a+3=6 , ապա    34a+6-ը    հավասար է

(A)1/4            (B)12              (C) 1 (D) 2        (E) 3

5.Հաշվել

60     –   205 –    15

1) -10    2) -5 3) -2      4) -4

 1. (0,125)2/3     –   250,5

-1          2) -120   3) -4,75 4)-9

 1. (13)-2 – 81/3

1)-179                 2) 7     3) 6 4) 1

8. 324  .64

1)  1 2) 2    3) 8 4) 4

 1.           log5 75 –log5 3
  1)  3     2) 2         3) log5 73                 4) log5 78

10.(1-log5 10) (1-log2 10 )

 1) 1                  2) 2 3) -2         4) -1

11.log3 40-log3 5  log3 2

1)3     2) 4   3)11 4)17,5

 1. log6 10+ log6 21-log6 35

1)1       2) -log6 4       3) –23          4) 12

13.(log5 20+log5 15-2)log12 5

1) 1       2) log5 260.log12 5         3) log5 270.log12 5      4) 3

 1. Լուծել անհավասարումը.

log2(x-5) ≥3

1) 14   2)13 3)7   4)3

15.Եթե   42x+2 =64, ապա  x-ը հավասար  է

(A) 1/2         (B) 1     (C) 32        (D) 2   (E)52

 1. Եթե    2y2 + x – 4=0        x2=y2,  ապա  x-ը հավասար է

(A) 1        (B) 2 (C) 3      (D) 4 (E) 5

 1. Գտեք  երկրաչափական  պրոգրեսիայի 4-րդ  անդամի թվային արժեքը,  եթե դրա առաջին 3 անդամների  արժեքները որևէ դրական իրական a  թվի դեպքում հավասար են a-1, a+3  և 3a+1:

(A) 25      (B) 36 (C) 32    (D) 100 (E) 9

 1. Նշված  եռյակներից,  որը կարող է  համապատասխանել եռանկյան կողմերի երկարություններին:

(A) 2, 3, 5     (B) 1, 4, 2 (C) 7, 4, 4    (D) 5, 6, 12 (E) 9, 20, 8

19 .Լուծել հավասարումը.

7(x-3)x-1=2

1)41/13       2)–1/95        3)1/95        4)2/37

 1. Լուծել անհավասարումը.

(x-2)(5-x)≥0

 1. [2;5]      2)(-∞;2]∪[5;+∞)  3) (2;5)   4)[0;+∞)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s