Իմ անհատական սպառողական զամբյուղը

Դպրոցին ամսեկան վճարում եմ 13.000 դրամ: Օրեկան իմ անհատական ծախսը կազմում է 1000 դրամ: Ամսեկան կտրվածքով իմ հագուստի վրա ծախսվում է 30.000 դրամ: Լրացուցիչ գնում եմ անգլերենի(14.000 դրամ) և մաթեմատիկայի (20.000 դրամ), ընդհանուր 34.000 դրամ: Ժամանցի համար ծախսում եմ 20.000 դրամ: