Blind Man

Blind Man

Here was a blind man in a household to whom the others gave the best of all things: food,  clothing,  bed,  covers,  and all,  yet he was filled with discontent and wailed all day and all night because of his ill-treatment.  The family drank water and gave the blind man milk,  they had one cup of rice and gave him three,  they had half a loaf of bread and gave him three loaves,  but still he complained. In fury and despair the family killed a lamb,  roasted it,  placed it on a plat-  ter,  and put it before the blind man.  He smelled it,  began touching it to find out how large it was,  and then began to eat,  but before he had swallowed the first bite he said,  If this much comes to me,  how much goes to you?

ԿՈՒՅՐ ՄԱՐԴԸ

Տանը մի կույր մարդ էր ապրում, ում մյուսները միշտ ամենալավն էին տալիս՝ լիներ ուտելիք, հագուստ, անկողին, թե այլ բան: Սակայն նա միշտ դժգոհում էր և օր ու գիշեր նվնվում էր, թե իրեն վատ են վերաբերվում:

Ընտանիքը ջուր էր խմում, իսկ կույրին կաթ էր տալիս, իրենք մեկ բաժակ բրինձ էին ուտում, նրան տալիս երեքը, բավարարվում էին կես բոքոնով, իսկ կույրին տալիս երեքը: Բայց նա շարունակ գանգատվում էր: Զայրացած և հուսահատված տնեցիները մի մեծ գառ մորթեցին, խորովեցին, դրեցին մի մեծ սկուտեղի վրա և մատուցեցին կույրին: Նա հոտոտեց միսը, փորձեց շոշափելով պարզել դրա չափը և սկսեց ուտել: Բայց առաջին կտորը կուլ տալուց առաջ ասաց.- Եթե այսքանն ինձ է բաժին ընկել, ապա ինչքա՜ն է ձեզ հասել:

Учебная конфета Թարգմանություն

Учебная конфета

На планете «Би» нет книг. Знания там продают и покупают в бутылках.

История, например, – это розовая водица, похожая цветом на гранатовый сок, география – мятная зеленая водичка, а грамматика – бесцветная жидкость и на вкус напоминает минеральную воду.

Школ на этой планете нет. Каждый учится у себя дома. По утрам все ребята, в зависимости от возраста, должны выпивать стакан истории, съедать несколько столовых ложек арифметики и так далее.

И все равно – вы только подумайте! – ребята капризничают.

– Ну будь умницей! – уговаривает мама. – Разве ты не знаешь, как вкусна зоология?! Она же сладкая, очень сладкая! Спроси у Каролины (Каролина – это домашний электрический робот).

Каролина великодушно соглашается попробовать содержимое бутылки. Она наливает себе немного в стакан, пьет и чмокает от удовольствия.

– Ух как вкусно! – восклицает она и сразу же начинает излагать полученные знания: – Корова – жвачное парнокопытное, питается травой и дает нам шоколадное молоко…

– Вот видишь?! – торжествует мама,

Мальчик повинуется. Он слегка подозревает, что речь идет не о зоологии, а о рыбьем жире, но потом берет себя в руки, закрывает глаза и проглатывает урок одним глотком, под аплодисменты.

Есть там, понятно, и прилежные ученики. Есть старательные и даже жадные до знаний. Они встают по ночам, берут потихоньку бутылку истории и выпивают ее всю до последней капли. Они становятся очень образованными.

Для ребят, которые ходят в детский сад, имеются учебные конфеты – на вкус они напоминают землянику или ананас и содержат несколько простых стихотворений, названия дней недели, а также числа – от одного до десяти.

Мой друг космонавт привез мне на память одну такую конфету. Я дал ее моей дочке, и она сразу же стала читать смешное стихотворение, написанное на языке планеты «Би». В нем говорилось примерно следующее:

«Анта анта, перо перо,

Пинта пинта, пим перо!»

И я, разумеется, ничего не понял.

ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ԿՈՆՖԵՏԸ

(թարգմանություն)

«Բի» մոլորակում գրքեր չկան: Գիտելիքները այնտեղ վաճառում և գնում են շշերով: Օրինակ պատմությունը՝ վարդագույն հեղուկ է, նման նռան հյութին, աշխարհագրությունը՝ նանայով կանաչ հեղուկ, իսկ քերականությունը՝ անգույն հեղուկ է և համով հիշեցնում է հանքային ջուրը:

Այդ մոլորակում դպրոցներ չկան: Ամեն մեկը սովորում է իր տանը: Առավոտյան բոլոր երեխաները, տարիքից կախված, պետք է մի բաժակ պատմություն խմեն, մի քանի գդալ թվաբանություն ուտեն և այդպես շարունակ:

Եվ պատկերացրեք, որ երեխաները քմահաճություններ են անում:

– Դե՛, խելո՛ք եղիր, – համոզում է մայրիկը: – Մի՞թե դու չգիտես, թե ինչ համեղ է կենդանաբանությունը: Ախր նա քաղցր է, շատ քաղցր: Հարցրու Կարոլինային (Կարոլինան տնայինէլեկտրական ռոբոտ է):

Կարոլինան մեծահոգի համաձայնվում է փորձել շշի պարունակությունը: Նա իր համար մի փոքրլցնում է բաժակի մեջ, խմում և հաճույքից ճպճպացնում:

– Օհ ինչ համեղ է, – բացականչում է նա և միանգամից սկսում արտաբերել ստացած գիտելիքները: -Կովը որոճող կենդանի է, սնվում է խոտով և տալիս է մեզ շոկոլադե կաթ:

– Տեսնու՞մ ես, – ասում է մայրիկը:

Տղան հնազանդվում է: Նա մի փոքր կասկածում է, որ խոսքը ոչ թե կենդանաբանության, այլ ձկանյուղի մասին է, բայց հետո կենտրոնանում, փակում է աչքերը և միանգամից, ծափահարություններիներքո կուլ է տալիս դասը:

Իհարկե այնտեղ կան սովորող աշակերտներ, կան աշխատասեր և նույնիսկ ագահ: Նրանքարթնանում են գիշերները, զգույշ վերցնում են պատմության շիշը և խմում են այն մինչև վերջին կաթիլը:Նրանք դառնում են շատ զարգացած:

Մանկապարտեզ գնացող երեխաների համար գոյություն ունեն հատուկ ուսուցողական կոնֆետներ:Նրանց համը հիշեցնում է ելակ կամ արքայախնձոր և պարունակում են նրանք մի քանի հասարակբանաստեղծություն, շաբաթվա օրերի անունները, և թվերը՝ մեկից մինչև տասը:

Իմ ընկեր տիեզերագնացը, որպես հիշատակ, ինձ բերեց մի այդպիսի կոնֆետ: Ես դա տվեցի իմաղջկան, և նա միանգամից սկսեց կարդալ մի ծիծաղելի բանաստեղծություն՝ գրված «Բի» մոլորակիլեզվով: Բանաստեղծության մեջ ասվում էր հետևյալը.

«Անտա անտա, պերո պերո,

Պինտա պինտա, պիմ պերո»:

Եվ ես իհարկե ոչինչ չհասկացա:

9-րդ  դաս.    Ամփոփիչ  թեստ-3

                        Թեմաներ`  «Հալոգեններ»,  «Թթվածին»,   «Ջրածին»                            -1-

                                Յուրաքանչյուր  առաջադրանքը  0.5  միավոր  է

 1. Ո՞ր շարքում  են  նյութերը  ներկայացված  ըստ  մարդու  օրգանիզմում  դրանց 

զանգվածային  բաժնի  նվազման.        

  1)  ածխաջրեր, ջուր, սպիտակուցներ, ճարպեր

2)  սպիտակուցներ, ջուր, ճարպեր, ածխաջրեր

3)  սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ջուր, ճարպեր

4)  ջուր, սպիտակուցներ, ճարպեր, ածխաջրեր

 1. Սովորական պայմաններում ո՞ր  շարքի  բոլոր  նյութերն  են  գազեր

        1)  կալիումի ֆտորիդ,  յոդ,  ջուր

        2)  կերակրի  աղ, սոդա,  կավիճ

        3)  քլոր, ածխաթթու  գազ,  թթվածին

        4)  կարմիր ֆոսֆոր,  օզոն, բրոմ

 

 1. 3. Ո՞րքիմիական   տարրի  ատոմներն  են  առկա  թվարկված  բոլոր  նյութերի     

     բաղադրության  մեջ. նատրիումի  հիդրօքսիդ,  օզոն, ածխածնի (IV) օքսիդ, ջուր,     

   ազոտական  թթու,  մագնեզիումի օքսիդջրածնի  պերօքսիդ.

1)   ջրածին                       2)  թթվածին                        3)  քլոր                   4)  ածխածին

 

 1. 4. Պարբերական համակարգի ո՞ր  խմբում  և  ո՞ր  ենթախմբում   են  գտնվում  հալոգենները.

     1)  V և  երկրորդական                                           3)  lV  և  գլխավոր

     2)  Vll  և  գլխավոր                                                  4)  Vl  և  երկրորդական

 1. Հետևյալ պնդումներից  որո՞նք  են  ճիշտ.

     ա)  քլորաջրում  քլորի  մոտ 30%-ը  փոխազդում  է  ջրի  հետ

     բ)  բրոմաջրում  և  յոդաջրում  հալոգենները  հիմնականում  մոլեկուլային  ձևով  են

գ)  հալոգենների  լուծելիությունը  ջրում  մեծանում  է Cl2 – Br2 – I շարքում

1)   ա, գ                         2)  ա, բ, գ                          3) բ, գ                                4) ա,բ   

 1. Քանի՞էլեկտրոն է  առկա  հիմնական  վիճակում  գտնվող  17  կարգաթվով  տարրի  ատոմի

վալենտային  շերտում.

1)  4                                                                      2) 1,806 . 1024                      3)   7                                 4)  5

 1. 7. Երկրագնդի կեղևում թթվածնի և  սիլիցիումի   զանգվածային  բաժինները   հավասար 

     են  0,48  և  0,28, համապատասխանաբար:     

    Եկրակեղևում  թթվածնի  ատոմների  թիվը  քանի՞ անգամ   է  մեծ  սիլիցիումի   

    ատոմների  թվից.  

     1)   2                                2) 2,5                              3) 3                                  4) 4  

                                                                          2      

 1. Քա՞նի զույգ էլեկտրոն  է  պատկերվում   քլորի  մոլեկուլի  էլեկտրոնային  բանաձևում.    

     1)  7                                2)  14                                3)  10                             4)  2

 1. 9. Քանի՞լրիվ լրացված  էլեկտրոնային  թաղանթներ  ունեն  հետևյալ  տարրերից   

   յուրաքանչյուրը` O,  Cl,  Br,  I:  Պատասխանում  թվերի  համապատասխան  շարքն  է.

1)  2,2, 3, 4                   2)  1,2, 3, 3                           3)  1,2,4,4                           4)  2,3,4,5

 1. 10. Ո՞ր պնդումներն են  ճիշտ  աղաթթվի  համար.

ա)   ջրային  լուծույթում  դիսոցված  է

բ)   դրա  աղերը  կոչվում  են  քլորիդներ

գ)   փոխազդում  է  հիմքերի  հետ

դ)  լակմուսը  ներկում  է  կապույտ

ե)  ակտիվ  մետաղների  հետ  փոխազդելիս  անջատվում  է  ջրածին

զ)  չի  փոխազդում  հիմնային  օքսիդների  հետ

1)  ա, բ, գ, դ                      2)  բ, գ, դ, ե                            3)   ա, բ, գ, ե                        4)  գ, դ, ե, զ

 

 1. 11. Հետևյալ բանաձևերով  ո՞ր  ջուրն  է  բնության  մեջ  առավել  տարածված.

1)  T217O                                                                2)   D216O                                3)   H216O                           4)  T218O

 1. 12. Որքա՞նէթթվածին   տարրի  զանգվածային  բաժինը (%)  ծանր  ջրում` D2մոլեկուլում.1)  25                           2)   29,4                                  3)  70,6                              4)  80
  1. Լաբորատորիայումօզոն ստանալու նպատակով փակ  անոթում   գտնվող   թթվածինը  

        ենթարկել  են  էլեկտրական պարպման,        

       ինչպե՞ս  է  փոխվում  անոթում  գտնվող   գազի  զանգվածը.

     1)  չի  փոխվել             2) մեծացել  է  1,5 անգամ        3) պակասել  է              4) մեծացել  է  աննշան

   

  1. 14. Օզոնը հայտնաբերում են այն անցկացնելով  կալիումի  յոդիդի  ջրային  լուծույթովըստ 

        հետևյալ  ռեակցիայի     KI  +  O3  + H2O  =  O +  I2  + KOH      Հավասարեցրեք  ռեակցիան,

        որքա՞ն  է  ռեակցիայի   հավասարման  գործակիցների  գումարային  թիվը.

     1)   5                           2)  8                                     3)   3                                 4)  10

   

  1. 15. Քանի՞ մոլեկուլ է պարունակվում ջրի  մեկ  լիտրում(ρ=1գ/մլ).

  1) 6,02 • 1023                 2)  3,35 • 1024                        3)  3,34 • 1025                                         4)  3,35 • 1023  

  1. 16. Ի՞նչ զանգվածով (գ) նստվածք կգոյանա  5,85 գ  NaCl-ի և    

        ավելցուկով  վերցրած  արծաթի  նիտրատի  փոխազդեցությունից.

       1)  14,35                        2)  287                              3)   36                           4)  574

   

  -3-

  1. 17. Ջրածինըխառնել  են  օդին  և  այրել: Ստացվել  է  9 գ  ջուր: Ի՞նչ  ծավալով (լ)  

         ջրածին  են  խառնել  օդին.   

       1)  6,72                          2)  11,2                                 3)  22,4                          4)  5,66

  1. ա) Ո՞ր զույգ  նյութերի  փոխազդեցության  դեպքում  ջրածին  կանջատվի.

              1) խիտ ծծմբական թթու և ցինկ

              2) .նոսր ազոտական թթու և պղինձ

              3)  խիտ աղաթթու և արծաթ

              4)  նոսր ծծմբական թթու և ալյումին

  բ)  Գրել ռեակցիայի հավասարումը______________

  գ) Քանի՞ լիտր  ջրածին  կանջատվի, եթե  վերցվել  է  1մոլ  մետաղ.                                                                                                                               36,6

   

 

Перевод

Вышел исторический фильм режиссера С. Бодрова “ Монгол”. Эта картина рассказывает о величайшем воителе в истории человечества- Чингисхане. На с’емку картины было потрачено почти два года и 15 миллионов евро. Главные роли исполняли китайские, монгольские и российские актеры. Режиссер и актеры представили Чингисхана как сильного, волевого человека.
“ Монгол”- фильм о выборе, о том, что человек из раба стал императором, завоевавшим огромную территорию.  В картине много спецэффектов, она получилась интересная.
 Թողարկվեց Ս. Բոդրով ռեժիսորի «Մոնղոլ» պատմական ֆիլմը: Այդ կինոնկարը պատմում է մարդկության պատմության շատ հայտնի ռազմիկ Չինգիսխանի մասին: Ֆիլմի նկարահանումները տևել են 2 տարի և ծախսվել է 15 միլիոն եվրո ։Գլխավոր դերերը կատարել էին չինական, մոնղոլական և ռուս դերասանները: Ռեժիսևորն և դերասանները ներկայացրեցին Չինգիսխանին իբրեվ ուժեղ և ամուր կամքով մարդ:

«Մոնղոլը»- ֆիլմ է ընտրության մասին, թե ինչպես մարդը ստրուկից կարող է դառնալ կայսր, գրավեց մեծ տարածքներ: Ֆիլմում կան շատ սպեցէֆֆեկտներ: Այն շատ հետաքրքիր է ստացվել։