Shushi

Shusha or Shushi , is a city in the disputed region of Karabakh in the South Caucasus. It has been under the control of the self-proclaimed Artsakh Republic since its capture in 1992 during the Nagorno-Karabakh War.

Shushi as a settlement is first mentioned as Shushi in the Middle Ages, with the 15th century illuminated Armenian Gospel kept on display at Yerevan’s Matenadaran being the earliest known artifact from the town. The Gospel was created in Shusha by the calligrapher Ter-Manuel in 1428. According to several sources, a settlement called Shushi served as an ancient fortress in the Armenian principality of Varanda, and had traditionally belonged to the Melik-Shahnazarian princely dynasty.

Here are some sight you may want to visitКартинки по запросу шуши

  1. Ghazanchetsots Cathedral. Armenian cathedral consisting of a church and a bell tower. It was built in the second half of the XIX century, besides it was the largest Armenian church up until recently. It worked till Shusha massacre in 1920, and then was used as a barn. It was restored in 1998. Interior decoration is quite modest which is traditional for Armenian churches.
  2. Govheraga Mosque. Construction of the mosque started in 1768 by Ibrahim Khan and then was frozen for years until Gevhar-aga, successor of Ibrahim Khan, completed it. The inner space of the mosque is not much different from other places of worship in Karabakh of that period. There are two-story gallery, separated by high stone pillars, as well as traditional domed ceilings. Mosque was heavily damaged in 1992, but later in 2007 and 2011 it was completely reconstructed. Currently the building is available for external examinations but doesn’t function as a mosque.Картинки по запросу Govher Aga Mosque
  3. Shusha fortress. Fortress built in 1752 by Khan Panah Ali Bey to defend northern part of the plateau as geographically it is the most vulnerable part of a city. Fortress walls are of 2.5 km long. There is also a secret exit from the fortress leading to the gorge Karin-so. There was 3 gates: north, west and east.Картинки по запросу Shusha fortress
  4. Town Walls. This is where one of the old gates is located in the town walls. 5 Jtrtuz. The famous lookout of Shushi with spectacular views of the Karkar canyon cliffs below.
  5. Shushi History Museum It demonstrates rich archaeological findings of Нellenistic period altogether with ethnographic items of 19th century. Also one can find here the diorama of Shushi battle. Free admission.
  6. Kanach Zham church (slightly uphill from the Ghazanchetsots Cathedral). Armenian Apostolic Church which name translates from Armenian as “Green Church”as its domes were painted green long time ago. The church was built in 1818 at the place of the former Gharabaghtsots wooden one. Nowadays chapel features some unique interior decoration.Картинки по запросу Kanach Zham

Գրաբարի օրեր

Մեսրոպ Մաշտոցը ծնվել է Տարոն գավառի Հացեկաց գյուղում: Իր գավառում հիասքանչ կրթություն ստանալուց հետո տեղափոխվել է արքունիք` Խոսրով Դ թագավորի մոտ ծառայության: 395-ին դարձել է հոգևորական, և մեկնել Վասպուրականի Գողթն գավառը: Մեսրոպ Մաշտոցը տիրապետում էր հունարենին, պարսկերենին, ասորերենին, վրացերենին։ Մեսրոպը ցանկանում է հայկական գրեր ստեղծել և այդ մտատանջությամբ Մեսրոպը մեկնում է Սահակ Պարթևի մոտ: Վռամշապուհ արքան քաջալերելով նրանց նախաձեռնությունը պատմում է Դանիել անունով մի եպիսկոպոսի մասին, ով ստեղծել է հայերեն նշանագրեր: Սակայն Դանիելյան նշանագրերը չէին համապատասխանում հայոց լեզվի պահանջներին: Մեսրոպ Մաշտոցը իր աշակերտների հետ մեկնում է Եդեսիա` գրեր ստեղծելու: Մի օր, երբ Մեսրոպն աղոթում էր, ոչ արթուն և ոչ էլ երազի մեջ` նրա աչքին երևում է մի ձեռք, որ քարերի վրա տառերի հետքեր է թողնում: Մաշտոցը վերցնում է մագաղաթը և գրում իր աչքերին երևացած նշանագրերը:  Ի զարմանս բոլորի, բոլոր նշանատառերը համապատասխանում էին հայերենի բոլոր հնչյուններին: Նա մեկնում է Սամոսատ, որտեղ թարգմանում է առաջին նախադասությունը` <<Ճանաչել իմաստությունն ու խրատը, իմանալ հանճարի խոսքերը…>>

 

 

 

Letter Writing

Dear Andy,
Thanks for your last letter, and sorry I haven’t written for so long, I was very busy with my school.
As I know, the Earth day is celebrated on the 22d of April. It’s great that your town is participating in the Earth Hour, because in Armenia nobody really does it. Maybe some people switch off the lights in their houses but not many. In my country people save energy in different ways. Some of them use electricity only if they need it and don’t waste it. Now there are a lot of people that use solar batteries it helps to save energy. 
I definitely approve the Green Movement because they take care about the future and they want to save our planet.
Sorry, but I have to go . Ihave promised my little sister to help her with her English.
Looking forward to hearing from you soon.
 
 
Best wishes,
 
Gevorg

Խելացի սոխը-օվալ

maxresdefaultՆայիր խելացի սոխի նոր սերիան

<<Մանչուկ>>Նախագիծը` Գևորգ և Աննա Հովհաննիսյանների

Բարև փոքրիկ, ես խելացի սոխն եմ: Այսօր ես քեզ ցույց կտամ օվալը: Սա շրջան է, իսկ սա օվալ: Հիմա արի գիրք կարդանք և տեսնենք` ինչերն են լինում օվալաձև: Նայիր սա Ալեքսն է, նա օվալաձև փուչիկ ունի: Ալեքսի դեմքը նույնպես օվալաձև է: Կկարողանաս օվալաձև ևս մի առարկա գտնես: Ճիշտ է, սա օվալաձև պաղպաղակ է: Ջրում ապրում է օվալաձև ձկնիկը: Նայիր սա սուզանավ է: Այն նույնպես օվալաձև է: Սա շունիկ Տոբին է, նրա մարմինը օվալաձև է, ականջները` նույնպես: Նա իր տիրոջ համար հողաթափեր է տանում: Ինչ ես կարծում, ինչ ձևի են հողաթափերը: Ճիշտ է օվալաձև, իսկ դու նկատեցիր, որ գորգը նույնպես օվալաձև է : Հետաքրքիր է, իսկ այս նկարի մեջ ինչ-որ օվալաձև բան կա : Արի ուշադիր նայենք: Իհարկե դա օվալաձև հայելին է, ապրես փոքրիկ:Կա նաև ծաղիկի օվալաձև թերթիկները: Ապրես դու կարողացար գտնել նկարի միջի բոլոր օվալները: Իսկ հիմա արի օվալ նկարենք, դա իհարկե հեշտ չէ, բայց ես քեզ ամենահեշտ ձևը ցույց կտամ: Թղթի վրա կոպեկ դիր և ընդգծիր այն, ստացվեց շրջան, հետո դրա կողքին ևս մեկ շրջան նկարիր: Իսկ հիմա զգուշորեն միացրու դրանք և ներկիր: Չտխրես, եթե օվալը մի փոքր ծուռ ստացվի, մի քանի անգամ էլ փորձիր և քեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի: Հաջողություն եմ մաղթում քեզ: Մինչ հանդիպում, փոքրիկ :

Ինչու է ձյունը սպիտակ

Նայիր Պրոֆեսոր Ինչուիկի նոր սերիան

5-1147111

<<Մանչուկ>> Նախագիծը` Գևորգ և Աննա Հովհաննիսյանների

Հետաքրքիր է` ինչու է ձյունը սպիտակ: Ձյան փաթիլները կամված են ջրից, այն սառչում է` վերածվելով վեցանկյան կտորների: Երևի դու կասես, որ սառույցը թափանցիկ է: Դու ճիշտ ես: Իրականում ամեն փաթիլ նույնպես թափանցիկ է: Բայց ինչու է փաթիլներից կազմված ձյունը սպիտակ: Բանն այն է, որ փաթիլները հողի վրա ընկնելով և միասին հավաքվելով այլևս չեն կարող արևի լույսը անցկացնել: Արևի ամեն մի շող ընկնելով ձյան վրա բեկվում է հարյուրավոր փաթիլների կողմից, մինչև այդ շողը ամբողջովին դուրս չի գալիս: Իսկ երբ ամբողջ լույսը անդրադառնում է մենք ձյունը տեսնում ենք սպիտակ: Եթե արևի լույսը լիներ դեղին կամ կարմիր, ապա ձյունը նույն պես կտեսնեինք դեղին կամ կարմիր: Արևածագին կամ մայրամուտին մենք ձյունը տեսնում ենք վարդագույն: Այդ պատճառով ձյունը նույնպես կարող է լինել վարդագույն: